Informatie over Heilig Avondmaal

avondmaalwijn

 

Bent u op de website van Avondmaalwijn.nl terecht gekomen met het idee op een ´gewone´ wijnwebwinkel te zijn, en zich afvragen wat het Heilig Avondmaal is, dan hieronder daarover informatie.

 

Viering in Kerken

In veel kerken wordt regelmatig het Heilig Avondmaal gevierd. Er gaan dan stukjes brood of matze langs de mensen die een stukje kunnen pakken en daarna gaat er wijn langs. Meestal in kleine cupjes geschonken in verband met de hygiene. In sommige kerken lopen mensen naar voren, waar dan een tafel klaar staat met het brood en de wijn.

Het verschilt per kerk hoe vaak dit gedaan wordt. Bij sommige kerken iedere week, bij een ander iedere maand of een enkele keer per jaar.

 

Waarom viering van het Heilig Avondmaal?

Waarom gebeurt dit. Dan gaan we terug in de geschiedenis. Meer dan 2000 jaar geleden liep er een bijzondere man op aarde rond. Zijn naam was Jezus en Christenen geloven dat hij de Zoon van God is. Hij was niet zomaar op aarde maar met een doel. Hij kwam om ons meer over God te leren, maar bovenal om de Zonde weg te nemen die tussen de mens en God stond. Hij is aan het kruis gegaan en gestorven om de straf te dragen die wij mensen zouden moeten dragen, omdat wij ongehoorzaam zijn aan God en onze eigen weg gegaan zijn. Hij nam deze straf op zich, zodat niets meer in de weg staat dat wij tot God kunnen komen. Na 3 dagen stond hij weer op en overwon hij de dood.

Met onderstaande link vindt u hier meer informatie over als u geinteresseerd bent. Of bezoekt u eens een kerk in de buurt, zij zullen u graag meer vertellen.

Meer info

 

De avond voor Zijn kruisiging heeft de Here Jezus het Avondmaal ingesteld. Hij brak het brood met zijn vrienden en zei,  dat dit symbool stond voor zijn gebroken lichaam en gaf de beker met wijn rond en zei dat dit symbool stond voor Zijn bloed. Het Heilig Avondmaal staat dus symbool voor het offer dat Jezus bracht. Zijn leven voor ons. 

Sindsdien wordt dit gevierd over de hele wereld in heel veel kerken.

 

Is de wijn speciaal?

Is de wijn speciaal of kan iedere wijn gebruikt worden? Toen de Here Jezus het Avondmaal instelde deed hij dit tijdens het vieren van het Pascha. Bij Joodse traditionele feesten was het gebruikelijk om zogenaamde Kiddush wijn te schenken. Dit is zoete rode wijn. Sindsdien is het gebruikelijk om ook zoete wijn te gebruiken bij de viering van het Heilig Avondmaal. Avondmaalwijn.nl biedt deze Kiddush wijnen aan en ook een Spaanse zoete wijn. Wijnen van goede kwaliteit. Dus op natuurlijke traditionele wijze geproduceerd.